Lukk

Personvernpolicy Møteplassen


Møteplassen ivaretar ditt personvern, og arbeider systematisk for gjennom så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak å sikre at din personlige integritet ikke blir krenket. Møteplassen behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlover. Disse personvernpolicyene forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og behandler informasjon om deg som bruker, og hvordan vi sikrer at din personlige integritet ikke krenkes. Vi oppfordrer deg til å lese disse personvernpolicyene nøye.

Sentrale begreper

En personopplysning er en opplysning som kan knyttes direkte eller indirekte til en fysisk, levende person. Eksempel på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Under visse omstendigheter kan også opplysninger om IP-adresse og din brukeratferd ved bruk av Tjenesten utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all håndtering av personopplysninger, som innsamling, registrering og lagring.

Sensitive personopplysninger er opplysninger som avdekker rase eller etnisk opprinnelse, politiske synspunkter, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforening samt personopplysninger som omhandler helse eller seksualliv. Opplysninger om helse kan f.eks. være sykefravær, graviditet og legebesøk.

En personopplysningsansvarlig er en som alene eller sammen med andre bestemmer formål og middel for behandling av personopplysningene, og som har det endelige ansvaret for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlover.

Informasjonen vi samler inn

Vi samler inn personopplysninger knyttet til oppretting av en konto og din påfølgende bruk av kontoen og Tjenesten. For å gi deg et tydelig bilde av hvordan personopplysningene behandles, har vi delt inn personopplysningene i to kategorier ut fra hvordan de samles inn:

Opplysninger du selv gir oss
Når du logger inn på Tjenesten, oppretter en konto, bruker kontoen din og utfører aktiviteter innenfor rammene av Tjenesten, oppgir du informasjon om deg selv. Denne informasjonen omfatter brukernavn, alder, kjønn, geografisk plassering, e-postadresse, høyde, antall barn, tobakksvaner, øyenfarge, hår, utdanning, yrke og kommunikasjon med andre kontoer i Tjenesten. Noen av opplysningene du gir oss er såkalte sensitive personopplysninger. Ved å oppgi denne typen opplysninger og ved at du godtar disse personvernpolicyene, samtykker du til at behandling av slike opplysninger utføres av oss og av våre personopplysningsrepresentanter utenfor EU/EØS. Noen opplysninger du oppgir når du oppretter en konto, blir vist for andre brukere av Tjenesten. Vi kommer til å gjør deg oppmerksom på hvilke opplysninger det gjelder.

Ved å lade opp fotografier, samtykker du til at de kan vises på Møteplassens innloggingsside.

Opplysninger som samles inn når du bruker Tjenesten
Når du bruker Tjenesten med kontoen din, lagrer vi informasjon om bruken. Informasjonen kan deles inn i følgende kategorier:

Hvorfor vi behandler og deler opplysningene dine

Vi behandler personopplysningene dine og deler dem med andre selskap i Schibsted Media Group, med det formål å (i) gjøre Tjenesten tilgjengelig for deg og forbedre brukeropplevelsen din, (ii) behandle kundeservicesaker og utføre feilretting, (iii) gi deg som bruker annonser, tilbud og anbefalinger som er personlige og tilpasset de opplysningene vi har om deg, (iv) analysere markedstrender og fremtidig etterspørsel, (v) videreutvikle Tjenesten og andre tjenester som er tilgjengelige fra selskaper i Schibsted Media Group (blant annet ved å tilpasse disse til det vi tror er brukernes ønsker), samt (vi) forebygge, begrense og utrede misbruk av Tjenesten.

Du finner mer detaljert informasjon om formålene (i), (iii), (iv) og (vi) nedenfor.

Gjøre Tjenesten tilgjengelig for deg og forbedre brukeropplevelsen din.
Vi bruker personopplysninger for å gi deg mer brukervennlige tjenester, slik at du kan finne andre brukere og kommunisere med dem. Personopplysninger behandles også med det formål at vi skal kunne tilpasse visningen av Tjenesten vår til den enheten du bruker, og dermed gi deg en bedre brukeropplevelse.

Personlig tilpassede tilbud, anbefalinger og annonser
Vi ønsker å kunne gi deg anbefalinger, tilpassede tjenester og relevante annonser basert på dine interesser og atferden din når du bruker Tjenesten. Det kan være anbefalinger om produkter og tjenester basert på hva du har lest eller kjøpt, eller basert på hva andre brukere med lignende atferdsmønster har vist interesse for. Informasjonen gjør også at vi kan levere digitale annonsekampanjer som er tilpasset hver enkelt bruker, slik at du kan få relevante annonser ut fra atferdsmønsteret ditt, alderen din og andre opplysninger vi har om deg. Vi kommer ikke til å bruke noen av de sensitive personopplysningene du har gitt oss til markedsførings- eller annonseringsformål.

Analysere markedstrendene og videreutvikle Tjenesten
Vi bruker personopplysninger med det formål å utføre brukersegmentering, analysere og forstå markedstrendene og derigjennom å forbedre og utvikle nettsidene, appene, tilbudene og tjenestene våre.

Forebygge, begrense og utrede misbruk
Vi bruker personopplysninger angående brukernes aktiviteter og tekniske data for å forebygge, begrense og utrede ulike former av misbruk av Tjenesten. Med misbruk mener vi blant annet oppretting av falske profiler, "spamming", trakassering, forsøk på å logge inn på noen andres konto, atferd som er i strid med Brukervilkårene eller andre vilkår for Tjenesten samt annen atferd som er forbudt ved lov.

Hvis vi oppdager misbruk av Tjenesten, og for å hindre ytterligere misbruk, kan vi overlevere informasjon om enheten din eller IP-adressen din gjennom bruk av en identifiseringstjeneste for å hindre at ytterligere misbruk skjer gjennom bruk av enheten.

Overføring av personopplysninger

Personopplysningene dine vil bli utlevert til andre selskaper i Schibsted Media Group, selskaper som er eid (helt eller delvis, direkte eller indirekte) av Schibsted ASA i det omfang det er relevant for å oppnå formålene som er angitt i disse personvernpolicyene. Slike selskaper kan også på selvstendig grunnlag behandle personopplysningene dine med det formål å tilpasse og forbedre brukeropplevelsen og forbedre produktene og tjenestene sine.

I noen tilfeller deler vi opplysninger med samarbeidspartnerne våre for at de skal kunne tilpasse tilbud og markedsføring til deg. I slike tilfeller inngår vi avtaler for å sikre at slike samarbeidspartnere behandler opplysningene i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger kan bli overført til tredjepart i tilfelle virksomheten eller en dele av virksomheten og personopplysninger som behandles i forbindelse med denne delen selges, flyttes eller overdras. Vi kan også komme til å utlevere opplysningene dine hvis vi pålegges å gjøre det som følge av rettslig forpliktelse, domstolsbeslutning, myndighetsregulering eller dersom slik utlevering er nødvendig for å bistå ved etterforskning av lovbrudd eller annen juridisk etterforskning her eller i utlandet. Hvis det foreligger mistanke om at du har begått et lovbrudd i forbindelse med bruken av kontoen din eller Tjenesten, kan opplysninger bli utlevert til myndighetene på forespørsel.

Vi kommer ikke til å dele, selge, overlate eller på annen måte utlevere personopplysninger utover det som er angitt i disse personvernpolicyene.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi kan overføre personopplysningene dine, inkludert sensitive personopplysninger, til tredje land, dvs. land utenfor EU/EØS. Hvis vi gjør det, kommer vi til å inngå avtale og treffe andre tiltak i henhold til gjeldende lovkrav.

Lagring og utsortering av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge kontoen din er aktiv eller så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen som beskrevet i disse personvernpolicyene. Personopplysningene dine blir sortert ut eller anonymisert når de ikke lenger er relevante for de formålene de er samlet inn for.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi behandler personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det medfører at noen opplysninger blir lagret lengre enn andre. Vi må lagre noen opplysninger i lengre tid for å oppfylle våre lovmessige plikter.

Retting, blokkering og sletting

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger om deg vi behandler. Du har rett til å få denne informasjonen kostnadsfritt i samsvar med gjeldende lover og regler.

Du har dessuten rett til når som helst å kreve at vi enten retter, blokkerer eller sletter personopplysninger i samsvar med det som er angitt i gjeldende lov.

Avslutte kontoen din

Du kan avslutte kontoen din ved å velge å slette profilen under innstillinger eller ved å kontakte kundeservice. Når kontoen din er slettet, sletter eller anonymiserer vi generelt personopplysningene dine fra systemene våre. Det finnes imidlertid et unntak: For å forhindre bedrageri eller misbruk av Tjenesten lagrer vi bestemte opplysninger i 12 måneder slik at vi kan undersøke og forhindre gjentatte overtredelser eller brudd.

Sikkerhet

Vi har rutiner og tiltak for å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, samt for å sikre at all behandling av opplysninger skjer i tråd med gjeldende lov. Tiltakene omfatter risikovurderinger, organisatoriske og fysiske tiltak samt rutiner for håndtering av personopplysninger og oppfølging av spørsmål angående tilgjengelighet, retting, blokkering og sletting av personopplysninger.

Bruk av cookies og annen teknologi

Vi benytter cookies, pikseltagger, lokal lagring og annen teknologi for å forstå deg som bruker og for å analysere data om brukerne. Les mer om Cookiepolicy

Personopplysningsansvar

Tjenesten leveres av Mötesplatsen i Norden AB, og det er også Mötesplatsen i Norden AB som er personopplysningsansvarlig.

Alle selskaper i Schibsted Media Group som behandler personopplysninger i forbindelse med din bruk av Tjenesten er personopplysningsansvarlige for dine personopplysninger, og er forpliktet til å sikre at behandlingen skjer i samsvar med disse personvernpolicyene og gjeldende lover og bestemmelser.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller synspunkter angående disse personvernpolicyene, er du velkommen til å kontakte oss på kundeservice@moteplassen.com eller:

Møteplassen
Mötesplatsen i Norden AB
556605-4192
Box 72, 432 22 Varberg

Ved spørsmål om håndtering av personopplysninger er det også mulig å kontakte Schibsted Media Group på personuppgiftsombud@schibsted.se.

Lukk