TEORI

Hva er personlighet og Big Five-modellen?

Hvem er du som person? Det er umulig å gi noe presist svar på dette spørsmålet fordi du vil opptre forskjellig i ulike situasjoner med ulike mennesker. Og kanskje er det like greit at det er umulig å gi noe presist svar. Det hadde vært begrensende og kjedelig om man kunne få et fasitsvar på hvem du er.

Big Five

Det er mange måter å beskrive personlighet på, men de siste 25–30 årene har forskere i hele verden samlet seg om en personlighetsmodell som baserer seg på det språket folk faktisk bruker selv. Denne kalles ”Big Five-tradisjonen”. Utgangspunktet for Big Five, er at det som er viktig for menneskene, må ha nedfelt seg i språket ettersom vi har hatt noen tusen år på å utvikle språk. Derfor brukte arbeidsomme forskere i USA hundrevis av timer på å lage lister over ord som beskriver personlighet eller relasjoner. Deretter ble ordene brukt i spørreskjemaer og ved hjelp av matematiske teknikker kokt ned til de ordene som best beskriver forskjellene folk imellom. Det viste seg at disse ordene kunne deles inn i fem overordnede faktorer – altså Big Five. Hver av disse fem kan også deles opp i mange fasetter eller underområder. Det er ingen som mener at det er tilstrekkelig med fem ord for å beskrive forskjeller mellom mennesker, men det er et godt utgangspunkt for å bli bedre kjent med seg selv og andre.


Her er de fem overordnede faktorene i Big Five:

  • Faktor I: Utadvendthet
  • Faktor II: Varme
  • Faktor III: Kontroll
  • Faktor IV: Temperament
  • Faktor V: Åpenhet
TA MATCHINGTESTEN