Ditt bidrag er livsviktig!

Skrevet i: 

Kjærlighet & Samliv

Ditt bidrag er livsviktig!

Ta opp kampen mot kreft sammen med Møteplassen! Bær årets band, kjøp rosa produkter, start en innsamling, eller gi en gave. Ditt bidrag er livsviktig!

Om man jevnlig undersøker brystene og går til mammografi, kan kreften oppdages tidligere – og flere liv kan reddes. Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer 3400 kvinner hvert år. Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet.

Takket vært forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere. I følge Kreftregisteret lever nesten 90 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen.

At overlevelsen ved brystkreft øker, har sammenheng med forbedrede metoder for utredning og behandling, i tillegg til tidligere diagnose grunnet mammografiscreening. Det er også jobbet mye med bevissthet hos kvinner, slik at når man får en forandring i brystet, går man til legen tidligere.

Gi din gave her>>>