Hvem betaler for daten?

Skrevet i: 

Singel i Norge

Hvem betaler for daten?

Hvem skal egentlig betale for den første daten? Et tema som man gjerne engasjerer seg i, og når Møteplassen spør over 2 000 norske single så synes nesten halvparten at man skal dele på regningen og over hver tredje synes at mannen skal betale.

Nesten ingen synes at det er kvinnen som skal ta fram kortet og betale for hele daten.

Kort fortalt kan man si at det finnes to leirer; de som synes at man skal dele på regningen (44%), og de som synes at mannen skal betale (38%).

Så finnes det noen som synes at det er den som har invitert til daten som skal betale, og bare 1% synes at kvinnen skal betale.

Svært få synes altså at det er åpenbart at kvinnen skal betale.

Kanskje dette kommer av gamle kjønnsroller og at «mannlighet» tradisjonelt sett har hørt sammen med penger. Interessant er det at flere menn enn kvinner anser at mannen skal betale. Hele 55% av mennene synes daten skal betales av dem.

Hvem betaler for den første daten?
Man deler på regningen 44%
Mannen 38%
Den som inviterer til en date 17%
Kvinnen 1%

Over 2 000 norske single har svart på spørsmålet.