Møteplassen støtter

Noll tolerans mot mobbning

Mötesplatsen stödjer kampanjen Noll tolerans mot mobbning som drivs av riksfurbundet Hem och Skola. Det är en 10 år lång riksomfattande seminarieturné mot mobbning och kränkande behandling.

Läs mer om Noll tolerans mot mobbning »


Sveriges 100 schysstaste företag

Mötesplatsen stödjer kampanjen Sveriges 100 schysstaste företag som drivs av ECPAT Sverige som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism.

Läs mer om Sveriges 100 schysstaste företag »