Bli medlem

Møteplassens sikkerhetspolicy

Policy om cookies og medlemsopplysninger

Opplysningene er nødvendige for at medlemmet skal kunne bruke Møteplassen og dets funksjoner ved gjentatte besøk.

Cookies

Møteplassen bruker cookies når du besøker siden. En cookie er en liten informasjonsfil som plasseres i medlemmets PC. Cookien kan ikke identifisere deg personlig, bare den nettleseren som er installert på din PC, og som du bruker ved besøket. Cookien inneholder ikke virus, og kan ikke heller ødelegge annen informasjon på din PC.

Møteplassen bruker session-cookies. Disse inneholder en ID-string for at våre servere skal kunne skille din nettleser fra andre besøkeres nettlesere . En session-cookie lagres i minnet så lenge du besøker oss. Med en gang du logger av fra Møteplassen eller lukker nettleseren så slettes din session og dermed også din session-cookie.

Du har rett til å forhindre at Møteplassen lagrer cookies på din PC, men du kan da av funksjonelle årsaker ikke lenger bruke Møteplassen. Du kan også selv velge på hvilket nivå du vil akseptere cookies for din nettleser.

Medlemsopplysninger

Medlemskap på Møteplassen krever at Møteplassen registrerer din e-postadresse og ditt IP-nummer. Meningen med denne registreringen er å forhindre og lette sporing av ikke-godkjent aktivitet.

Møteplassen har mulighet til å ta del i medlemmenes kommunikasjon. Vi verner godt om din personlige integritet og beskytter i henhold til personopplysningsloven all informasjon om deg på Møteplassen. Bare et begrenset antall ansatte med spesielle rettigheter har tilgang til denne informasjonen. Vi kan også behandle andre personlige opplysninger om deg som du velger å legge ut på Møteplassen, f.eks. bilder av deg selv. Du er inneforstått med at disse opplysninger kommer til å være tilgjengelige på www.moteplassen.com.

Vi gir ikke ut personlige opplysninger om medlemmer til andre, heller ikke til andre medlemmer på Møteplassen. Dette gjelder også ved misbruk av siden.

Medlemmet har rett til å begjære kostnadsfri informasjon om sine medlemsopplysninger en gang per år. Man kan begjære at opplysningene på Møteplassen slettet eller endres dersom de viser seg å være feilaktige eller ufullstendige.

Funksjoner

På Møteplassen finnes det funksjoner som gir deg mulighet til å søke og kommunisere med andre medlemmer, som f.eks. Søk, Melding, Kludretavle m.m.

Slik oppfører man seg på Møteplassen

Møteplassen er en internettside hvor man får nye kontakter og kommuniserer med andre medlemmer. For alles trivsel finnes det regler som skal følges. Om vi oppdager overtredelse av Møteplassen allmenne vilkår kan vi advare medlemmet, eller slette profilen uten å først gi beskjed.

Allmenne regler

For at alle skal trives best mulig på Møteplassen finnes det regler som man må følge. Følger du ikke reglene som finnes i våre medlemsvilkår kan din profil slettes.

Norske lover gjelder

På Møteplassen er det norsk lov som gjelder. Vi godtar ikke brudd på norsk lov, eller oppfordring til brudd på loven. Herunder hører brudd på personvernet, ærekrenkelser, spredning av utuktig eller pornografisk innhold og datavirus. Særlig relevante lover i denne sammenheng er blant andre straffeloven, personopplysningsloven, åndsverksloven og markedsføringsloven.

Informasjon som er opphavsrettsbeskyttet kan ikke publiseres uten samtykke fra rettighetshaveren. Møteplassen kan heller ikke brukes til å tilby eller etterspørre seksuelle tjenester, markedsføre kommersielle tjenester, pyramidespill eller lignende.

Misbruk av Møteplassen kan i verste fall lede til stenging av internettabonnement eller politianmeldelse.

Det kreves ikke et lovbrudd for at Møteplassen skal kunne gripe inn med f.eks. advarsel eller sletting av profilen. Møteplassen kan gjøre bedømminger som kan oppfattes som strengere enn loven.

Medlemsopplysninger

Mötesplatsen i Norden AB, org.nr i Sverige: 556605-4192, er personopplysningsansvarlig. Hvordan du kommer i kontakt med Mötesplatsen i Norden AB finner du nederst på siden.

Bilderegler

Alle medlemmer har mulighet til å legge inn et personlig presentasjonsbilde av seg selv samt andre bilder på sin personlige profilside på Møteplassen. Vi har rett til å underkjenne et bilde uten varsel dersom vi mener at bildet bryter mot våre regler.

Endrede vilkår

Møteplassen har alltid rett til å endre de allmenne vilkårene eller medlemsvilkårene om dette er nødvendig for å leve opp til gjeldende lover og myndighetsbestemmelser. Ved å fortsette å bruke Møteplassen har medlemmet godkjent de endrede regler og vilkår. Dersom medlemmet vil avslutte medlemskapet har han/hun mulighet til å avregistrere sin profil på Møteplassen.

Øvrig info

Vi gjør vårt beste for at du skal trives her på Møteplassen, men kan dessverre ikke garantere at siden og alle funksjoner alltid fungerer.

Mötesplatsen i Norden AB er ansvarlig for denne tjenesten.

Fakta om Mötesplatsen i Norden AB

Adresse: Svärdfiskgatan 4, 432 40 Varberg, Sverige
E-post: kundeservice@moteplassen.com
Organisasjonsnummer: 556605-4192
Registreringsnummer for moms: 556605-4192