Bli medlem

Møteplassen er Norges største datingnettsted


Ifølge Googles måleverktøy Google Trends er Møteplassen det norske datingnettstedet som har flest besøkende per dag. Ved en måling i oktober 2011 viser Google Trends at Møteplassen har nesten dobbelt så mange unike besøkende sammenlignet med datingnettsteder som Sukker.no og Match.com.


Google Trends analyserer trafikk på websider, og viser på denne måten antallet unike besøkende på ulike nettsteder. Med unike besøkende menes det antallet personer som besøker en webside. Google Trends beregner resultatet ved å kombinere informasjon fra Google søkedata, Google Analytics, konsumentpaneler samt markedsundersøkelser fra tredjepart.

Grafen nedenfor viser hvor mange unike besøkende Møteplassen, Sukker.no og Match.com har per dag sammenlignet med hverandre. Statistikken er basert på unike daglige besøkende fra Norge i perioden januar 2009 til august 2011. Her kan man tydelig se at Møteplassen hele tiden har flere besøkende enn både Sukker.no og Match.com.

I måneden juli 2011 hadde Møteplassen drøyt 20 000 unike besøkende per dag, ifølge Google Trends. Match.com hadde ca. 14 000 unike besøkende per dag i samme periode, og Sukker.no ca. 12 000 unike besøkende per dag.

Det er lett å kontrollere resultatet. Gå til Google Trends og sammenlign norske datingnettsteder.