Bli medlem

Møteplassen kalles ofte MP av medlemmene

Vær med i chatten på MP

Bli medlem og chat allerede nå

Møteplassen kalles ofte MP av medlemmene. Hvis man vil surfe til Møteplassen kan man derimot ikke skrive inn MP i adressefeltet, da havner man i stedet hos en plastleverandør.

Gjennom årene har medlemmene arrangert alt fra MP-piknik til MP-reiser. Det finnes også en gjeng motorsykkelentusiaster som kaller seg MP Knutters.

På nettet er det vanlig å bruke forkortelser når man kommuniserer, for eksempel i en chat eller via e-post. Ord og fraser forkortes for å gjøre dem raskere å skrive. Noen eksempler på dette kan være LOL (laughing out loud), OMG (oh my god), BRB (be right back) og ICQ (i seek you).

Et annet vanlig fenomen når man kommuniserer på nettet er at man markerer når man beskriver en følelse. For eksempel *rødmer*, *smiler* og *ler*.

Hvis du vil henge med i sjargongen blant single på MP kan det være en fordel å vite litt om chattespråket for å unngå misforståelser.